Eğitimler ve Duyurular

ALTİS SÜPERVİZYON GRUBU (2.MODÜL)

Kimler Katılabilir? Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Çift ve Aile Terapistleri Süpervizyon Grubumuz; sistemik, yapısal ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar ile çocuk, ergen, yetişkin, çi...

2019.01.02
19:00-21:00

Minimalizm Grup Çalışması

GRUP ÇALIŞMASININ AMAÇLARI Sadeleşmeyi anlamak Sadeleşmenin hayatımızdaki olumlu etkilerini fark etmek Hayattaki önceliklerimizi görmek Neye ihtiyacımız olduğunu ve neyin ‘fazlalık’ oldu...

2019.01.05
19:00-21:00

5. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu Daveti

2010 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz “Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu” nun beşincisini “Okul ve Şiddet” teması ile 05 Ocak 2019 Cumartesi günü düzenleyeceğiz. Sempozyumumuz, 08.30-17....

2019.01.05
08:30-17:30

Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması Workshop

* Bu workshop, Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı’nın üçüncü aşaması olup, programdan bağımsız olarak da alınabilir. ** Workshopların sırayla alınması bir koşul olmamakla bi...

2019.01.05 - 2019.01.06
10.00-17.00

Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi ve Kısa Bilişsel Müdahalelerin Kullanımı

Konulu Bilgi Paylaşım Toplantısı 5-6 Ocak’ta! Boşanma, evlat edinilme, kaza, hırsızlık, yakınlarını kaybetme, deprem, taciz… Kişiler bu olayları bazen kendileri yaşayabilir ya da bu olaylara t...

2019.01.05-06
10:00-18:00

Çocuklarda Davranış Sorunları,Müdahele Ve Görüşme Teknikleri Eğitimi

ERKEN ÇOCUKLUKTA SIK KARŞILAŞILAN DAVRANIŞ SORUNLARI, MÜDAHALE VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİN AMACI: Erken çocuklukta karşılaşılan davranış sorunları hakkında bilgilenerek , bu konular da ebevey...

2019.01.13
10.00-17.00

SOMATİK DENEYİMLEME® MASTER DEMO GÜNÜ

Gün boyunca eğitmenin SE uygulamalarını izleme fırsatı! Sonia Gomes, 13 Ocak 2019 Somatik Deneyimleme® (SE®), travma belirtilerini ve kronik stresi çözümlemede güçlü bir psikobiyolojik yaklaşımd...

2019.01.13
10:00-18:00

BÜTÜNLEYİCİ RORSCHACH SERTİFİKA EĞİTİMİ

Bütünleyici Rorschach, Rorschach uygulamasını, kodlamasını ve yorumunu kuramlar üstü bir anlayışla ele alan bütüncül bir sistemdir. Eugene Exner tarafından 1970’li yıllardan itibaren alanda var olagel...

2019.01.16
18.00-21.00

BÜTÜNLEYİCİ RORSCHACH SERTİFİKA EĞİTİMİ

BÜTÜNLEYİCİ RORSCHACH 16.DÖNEM TEMEL SERTİFİKA EĞİTİMİ, 16 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. 12 hafta sürecek olan eğitim Çarşamba günleri saat 18:00-21:00 arasında gerçekleşecektir. Programla ilgili ayrı...

2019.01.16
18:00-21:00

Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması Workshop

Bu workshop, Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı’nın üçüncü aşaması olup, programdan bağımsız olarak da alınabilir. ** Workshopların sırayla alınması bir koşul olmamakla bir...

2019.01.16
10.00-17.00

BÜTÜNLEYİCİ RORSCHACH EĞİTİMİ

Kuramsal ve uygulamalı olarak yapılacak bu eğitimin içeriği şöyledir: UYGULAMA ♦♦Oturma Düzeni ♦♦Yönerge ♦♦Tepki Üretim Aşaması ♦♦Tepki Açımı Aşaması ♦♦Direnç ve Red Eğilimi ♦♦Aşırı Tepki Üretme Sor...

2019.01.16
18:00-21:00

Çocuk Nöropsikolojik ve Nöropedagojik Müdahale Teknikleri Eğitimi

Kurs süresi: 100 akademik saat 5 Modül (ayda bir hafta sonu) Katılımcılar: Psikologlar, PDR, Özel eğitimciler, Sosyal hizmet uzmanları, Fizyoterapistler. Kurs içeriği • İnsan beyninin n...

2019.01.19 - 2019.01.20
10.00-17.00

Sosyal Beceri Eğitiminde Oyunların Kullanımı

Sosyal ortamda çocukların kendilerini daha güçlü hissetmeleri için gerekli olan sosyal beceriler, oyunlar ile zenginleştirilmiş grup çalışmaları ile geliştirilebilmektedir. Eğitim programımızda, dışla...

2019.01.21
10.00-17.30

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (1.MODÜL)

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu DATEM Davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi İSTANBUL 26 Ocak – 30 Haziran 2019 Prof. Dr. Ebru Şalcıoğl...

2019.01.26/27
10.00-17.00

Öğrenme Sorunlarının Psikanalitik Açıdan Yorumlanması Eğitimi

ÖZEL ÖĞRENİM GÜÇLÜĞÜ VE DİKKAT EKSİKLİĞİNİN PSİKANALİTİK AÇIDAN YORUMLANMASI • Psikanaitik açıdan ruh sağlığı gelişimi (Çocuk, Ergen) • Ruh sağlığı gelişimi ve Biliş...

2019.01.27
10:00-18:00

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

01 – 03 Şubat 2019 (1. Oturum) 22 – 24 Şubat 2019 (2. Oturum) 08 – 10 Mart 2019 (3. Oturum) Eğitime psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanları katılabilir. Katılmak is...

2019.02.01-03
10.00-17.00

ALTİS SÜPERVİZYON GRUBU (3.MODÜL)

Kimler Katılabilir? Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Çift ve Aile Terapistleri Süpervizyon Grubumuz; sistemik, yapısal ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar ile çocuk, ergen, yetişkin, çi...

2019.02.06
19:00-21:00

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

1.MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN TEMELLERİ - 9/10 ŞUBAT 2019 Kognitif Süreçler Seansın Yapısı Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teknikleri Psikoterapide Temel İlkeler ve Görüşme Be...

2019.02.09/10-2019.06.15/16 (6 Modül)
10.00-16.00

Danışmanlık Hizmetinde Hukuki Boyut

Danışmanlık hizmeti sağlayan bireylerin zaman zaman akıllarına takılan çeşitli soruları Avukat Nurdan Çavdaroğlu hukuki açıdan ele alacak. Meslek sırlarının saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler ...

2019.02.10
12.00-15.30

Seans Arkası: Romantik İlişkilerde Arzu

Filika Psikolojik Danışmanlık tarafından her ay düzenlenen Seans Arkası toplantılarında mesleki grup süpervizyonu ve vaka paylaşımları yapılmaktadır. Bu ayın konusu “Romantik İlişkilerde Arzu” olarak ...

2019.02.13
19:00-21:00

Terapötik Kartların Kullanımı

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİMLERDE METAFOR, OYUNCAK, RÜYALAR, HASTALIKLAR VE TERAPÖTİK KARTLARIN KULLANIMI Amaç: Katılanlara danışmanlık çalışmalarında ve eğitimlerde metafor kullanımı ve metafo...

2019.02.14-15
10.00-17.00

Çocuk & Ergenler için Şema Terapi Eğitimi, Dr Christof Loose

ÇOCUK ve ERGENLER İÇİN ŞEMA TERAPİ EĞİTİMİ İSTANBUL'DA BAŞLIYOR... CHRISTOF LOOSE; PhD Klinik psikolog; Çocuk ve Ergen terapisti (CBT) Üst Düzey Şema Terapisti ve Süpervizörü ...

2019.02.15-16
09:00-16:00

Aktif Psikoloji Danışmanlık Merkezi Oyun Terapisi Eğitimi

UYGULAYICI SERTİFİKALI OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ Psk. Dr.Serhan DOĞAN, Rutgers state university of new jersey state Clinical Psychology lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra türki...

2019.02.16-17
10.00-17.00

BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ - ANKARA 16-17 ŞUBAT 2019 16-17 MART 2019 27-28 NİSAN 2019 KAYIT: CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED) www.cised.org.tr/sayfa517.html 0.555....

2019.02.16-17 (İlk oturum)
10.00-17.00

İPD, Okul ve Psikanaliz Sempozyumu, "Değişen Aile: Roller / Sınırlar / Kuşaklar"

Değerli Liste Üyeleri, Özel Amerikan Robert Lisesi ile ortak düzenlediğimiz, bu yıl on ikincisini gerçekleştireceğimiz Okul ve Psikanaliz Sempozyumu etkinliğinin bu yılki teması Değişen Aile: Rolle...

2019.02.23
10.00-17.30

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (2.MODÜL)

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu DATEM Davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi İSTANBUL 26 Ocak – 30 Haziran 2019 Prof. Dr. Ebru Şalcıoğl...

2019.02.23/24
10.00-17.00

Uluslararasi Tomatis Metodu Egitimleri

Tomatis® Metodu : Tomatis® Metodu, doğal bir nörosensöriyel uyarım yaklaşımıdır. Metot kapsamında uygulanan dinleme programları, beynin sürekli dikkat kesilmesini ve bunun sonucunda motor, duygusal, b...

2019.03..01-02-03
10.00-17.00

ALTİS SÜPERVİZYON GRUBU (4.MODÜL)

Kimler Katılabilir? Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Çift ve Aile Terapistleri Süpervizyon Grubumuz; sistemik, yapısal ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar ile çocuk, ergen, yetişkin, çi...

2019.03.06
19:00-21:00

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (3.MODÜL)

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu DATEM Davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi İSTANBUL 26 Ocak – 30 Haziran 2019 Prof. Dr. Ebru Şalcıoğl...

2019.03.23/24
10.00-17.00

ALTİS SÜPERVİZYON GRUBU (5.MODÜL)

Kimler Katılabilir? Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Çift ve Aile Terapistleri Süpervizyon Grubumuz; sistemik, yapısal ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar ile çocuk, ergen, yetişkin, çi...

2019.04.03
19:00-21:00

CİSED 4. ULUSAL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ

1100 TL ERKEN KAYIT İNDİRİMİ İÇİN 31 OCAK 2019 SON TARİH... CİSED 4. ULUSAL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ "Cinsel Tedavinin Şifreleri" www.cised.org.tr/kongre2019 18-21 NİSAN 2019 ANTALYA AMARA PREMİER ...

2019.04.18-21
10.00-17.00

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (4.MODÜL)

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu DATEM Davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi İSTANBUL 26 Ocak – 30 Haziran 2019 Prof. Dr. Ebru Şalcıoğl...

2019.04.27/28
10.00-17.00

SOMATIK DENEYIMLEME YENI GIRIS SEMINERI

SOMATİK DENEYİMLEME® YAKLAŞIMI GİRİŞ SEMİNERİ 3 - 4 MAYIS 2019 SOMATİK DENEYİMLEME® (Somatic Experiencing® veya SE) travma ve kronik stresin yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yönelik, kısa s...

2019.05.03-04
10.00-17.00

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (5.MODÜL)

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu DATEM Davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi İSTANBUL 26 Ocak – 30 Haziran 2019 Prof. Dr. Ebru Şalcıoğl...

2019.05.25/26
10.00-17.00

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (6.MODÜL)

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu DATEM Davranış Araştırmaları Ve Terapileri Merkezi İSTANBUL 26 Ocak – 30 Haziran 2019 Prof. Dr. Ebru Şalcıoğl...

2019.06.29/30
10.00-17.00