Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) Eğitim ve Süpervizyon Programı

Tarih Mekan Ücret
- 3000 ₺ +(KDB

Kanıta ve klinik tecrübelere göre etkinliği en yüksek olan terapilerden olan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim ve süpervizyonu 3 Ocak 2019 Perşembe günü başlıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Şeflerinden Doç.Dr Nurhan FISTIKÇI tarafından verilecek olan eğitim toplam 10 hafta ve 40 saat sürecektir. Eğitimin içeriği Academy of Cognitive Therapy sertifika programıyla uyumlu olup aşağıdaki başlıklar ve konularda teorik ve pratik çalışmaları içermektedir. · Bilişsel Davranışçı Terapide Görüşme Teknikleri ve Formülasyon · Fobik Bozukluklarda BDT · Obsesif-Kompulsif Bozuklukta BDT · Sosyal Fobide BDT · Depresyonda BDT · Metakognitif Terapi ve Uygulamaları · Şema Kavramı ve Kişilik 40 saatlik bu temel eğitim aşamasını tamamlayanlar, klinik pratiklerinde BDT yöntemlerini daha etkin kullanabilmeleri için süpervizyon programına katılabilirler. 3 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak olan eğitim 10 hafta boyunca her perşembe 17:00-21:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Belgelendirme Tüm eğitim boyunca en fazla 4 saat devamsızlığa izin verilmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi Katılım Sertifikası verilecektir. Doç.Dr Nurhan FISTIKÇI Kimdir? Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini 2001 yılında bitiren Nurhan FISTIKÇI, 2007 yılında psikiyatri ihtisasını yine aynı üniversitede tamamlamış ve psikiyatri uzmanı ünvanını almıştır. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2011 yılından beri görev yapmakta olup 2015 yılında Doçent ünvanını almıştır. Bunun ardından 2016 yılında başladığı klinik şefi-eğitim sorumluluğu görevlerini halen daha sürdürmektedir. Doç.Dr Nurhan FISTIKÇI Avrupa Davranışçı ve Kognitif Terapiler Derneğine üye bir Bilişsel Davranışçı Terapisttir. Kimler katılabilir? Psikologlar, Psikiyatristler, Psikiyatri Asistanları, Psikiyatri Hemşireleri, Psikoloji bölümü öğrencileri( Bu kişilerin eğitimi kabulü için ön görüşmeye katılmaları gerekm.

Instagram'de henüz paylaşılmamış...

Yorum yap

#@psiko_egitim

A post shared by Eğitim Duyuruları © (@psiko_egitim) on