BÜTÜNLEYİCİ RORSCHACH SERTİFİKA EĞİTİMİ

Tarih Mekan Ücret
2019.01.16 - 18.00-21.00 ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi (Bağdat Caddesi, Gazi Muhtar Paşa Sok. A BLOK, Nural Apt. No.52/3, Kat 2, Feneryolu-İS) 3000 ₺

Bütünleyici Rorschach, Rorschach uygulamasını, kodlamasını ve yorumunu kuramlar üstü bir anlayışla ele alan bütüncül bir sistemdir. Eugene Exner tarafından 1970’li yıllardan itibaren alanda var olagelmiş bir çok Rorschach sisteminin ortak paydalarından hareketle ve ampirik araştırmalarla altyapısı oluşturulmuştur. Bütünleyici sitem bir anlamda, sübjektif bir testin objektif ölçütlere dönüştürülmesinin en başarılı örneklerinden biridir. Eğitmen Prof.Dr. A.Kadir Özer bu sistemin 1984 yılından itibaren Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olmuştur. Bu konuda ilk kitabı 1994’te ve daha sonraki yıllarda bütünleyici sistem içinde gerçekleşen yeniliklere paralel olarak 2009 yılında ikinci kitabı basılmıştır. Ayrıca 2012 yılında vaka örnekleri üzerinden Rorschach ve MMPI profillerini birlikte değerlendiren ve karşılaştıran kitabı basılmıştır. Otuz altı saatlik bu temel sertifika eğitiminin ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir. Eğitim süreci şöyle bir akışa sahiptir: UYGULAMA Oturma Düzeni Yönerge Tepki Üretim Aşaması Tepki Açımı Aşaması Direnç ve Red Eğilimi Aşırı Tepki Üretme Sorunu Olası Sorular ve Yanıtlar KODLAMA Lokasyon Kodlaması Gelişim Niteliği Kodlaması Tepki Gelişim Niteliğini Saptama Hareket Tepkilerinde Aktif-Pasif Kodlaması Kromatik Renk Kodlaması Genel Gölge Tepkilerinin Kodlanması Ton Farklılığına Dayalı Tepkilerin Kodlanması Şekle Dayalı Üç Boyutluluk Tepkilerinin Kodlanması Yansıma/Çift Tepkilerinin Kodlanması Harman Tepkiler Örgütleme Tarzı İçerik Kodlaması Popüler Kodlaması ÖZEL PUANLAR Aykırı İfadeleme Uygunsuz Kombinasyonlar Düzey Belirleme Uygunsuz Mantık Perseverazyon Başarısız Bütünleştirme Özel İçerikler FREKANS, ORAN, YÜZDE VE TÜREVLER Puanlama Cetveli Frekans Kaydı Yapılan Değişkenler Oranlar,Yüzdeler ve Türevler Protokol Özet Tablosu YORUM Yorum Stratejisini ve Akışını Belirleme Kümelerle İlgili Yorumlar Kontrol ve Stres Toleransı Kümesi Durumsal Stres Kümesi Kendilik Algısı Kümesi Kişilerarası Algılama/İlişkiler Kümesi Afektif Küme Bilgi İşleme Kümesi Bilişsel Mediasyon Kümesi İdeasyon Kümesi EĞİTİMDE KULLANILACAK YAZILI KAYNAKLAR: Temel Kaynak: Özer, A.K.(2018). Rorschach: Bütünleyici Sistem: Uygulama, Kodlama,Puanlama, Yorumlama.AGORA KİTAPLIĞI. (KİTAP ANLAM DANIŞMANLIKTAN TEMİN EDİLEBİLİR) DEĞERLENDİRME: Eğitim sonunda sertifikasyon için sınav ile değerlendirme yapılacaktır. VERİLECEK BELGE: Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı katılımcılara Sertifika verilecektir KATILIMCIDA ARANACAK ÖN KOŞULLAR: Psikoloji/PDR lisans son sınıf öğrencisi; Psikoloji/PDR lisans mezunu; Klinik Psikoloji/PDR Yüksek lisans-Doktora öğrencisi/mezunu olmak İLETİŞİM: Kayıt için, (0216) 348 4919 /(537) 241 0522 numaralı telefonlardan ya da, [email protected] adresinden Lina Tilkioğlu'na ulaşılabilir. EĞİTMEN: Prof. Dr.Kadir Özer, lise eğitimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans diploması aldı (1975); Fulbright burslusu olarak, University of South Florida’dan klinik psikolojide Master (1978) ve Doktora (1982) derecelerini aldı. 1984’de yurda dönene kadar Annapolis Sağlık Merkezinde Psikoloji Servis Direktörlüğü yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yıl tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uzun yıllar kurucusu olduğu ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi Ltd. çatısı altında, psikoterapi çalışmalarının yanı sıra, yönetimsel işlevlerle ilgili eğitim seminerleri ve grup çalışmaları, kalitatif tüketici, iş doyumu ve kurum kimliği araştırmaları ve eleman seçimi danışmanlığı yaptı. İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Bilgi Üniversitelerinde yarı zamanlı ders verdi. 2004-2012 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü yaptı. 2015-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans dersleri verdi. Halen, ANLAM Psikolojik Danışma Merkezi çatısı altında Psikoterapi ve Eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Final Uluslararası Üniversitesi’nde psikoloji bölümü öğretim üyesidir

Instagram'de henüz paylaşılmamış...

Yorum yap

#@psiko_egitim

A post shared by Eğitim Duyuruları © (@psiko_egitim) on