TODAP 15. Eleştirel Psikoloji Tartışması: Eleştirel Psikoloji ve Sınıfın Ruhsallığı

Tarih Mekan Ücret
2018.11.23 - 20:30 Leylek Kafe Sanatevi (Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Cad. Küçük Parmakkapı Sok. 15/3 Taksim - Beyoğlu/İstanbul)

Eleştirel Psikoloji, psikoloji eleştirisiyle toplum eleştirisinin iç içe geçtiği yaklaşım ve uygulamaları kapsayan bir çatı kavramdır. Bu çatı altında eleştirel psikoloji kılıktan kılığa girer. Bazen çeşitli düşünsel/pratik geleneklere yaslanır (örn. feminizm, marksizm, sosyal inşacılık, postkolonyalizm, psikanaliz vb.), bazen "alt alanlar" özelinde hareket eder (örn. klinik, sosyal, gelişim, topluluk çalışmaları, tarih, vb.), çeşitli ölçülerde psikolojinin içine girer (örn. terapi, grup çalışması, araştırma, kuramsallaştırma vb.) ve/veya adı konmamış şekillerde psikolojiyle uğraşanların yaklaşımlarının içinde var olur. Eleştirel Psikoloji bunları yaparken aynı zamanda içinde çeşitli kavramlara ilişkin varsayımlar taşır, tartışmalar yapar (özne/öznellik, nesne/nesnellik, birey, toplum, cinsiyet, sınıf, iktidar, vb.). Biz bu buluşmada Eleştirel Psikoloji'nin psikanaliz ve marksizm temeline oturan bir hâlinin, kapitalizmden kurtulabilmek için hakkında bir kavrayış geliştirilmesi yaşamsal önemde olan sınıf kavramına, sınıf oluşumu/bozuşumu süreçlerine ve sınıfın ruhsallığına ilişkin söyleyebileceklerini tartışacağız. Bunu yaparken de ortaya hem bir araştırma yöntemi hem de toplumsal ilişkilere yönelik bir müdahale aracı çıkarmaya çalışacağız. İlgilenen herkesi oturumumuza bekleriz. Tartışmacı: Baran Gürsel Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP) [email protected] www.todap.org https://www.facebook.com/todapder/?fref=ts https://twitter..com/todapder

Instagram'de henüz paylaşılmamış...

Yorum yap

#@psiko_egitim

A post shared by Eğitim Duyuruları © (@psiko_egitim) on