43. CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)

Tarih Mekan Ücret
2019-09-15 (Son Oturum) - İstanbul www.cised.org.tr/cinsel-terapi-egitimi 0.555.274 41 97 ile iletişime geçebilirsiniz.

PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ PSİKOTERAPİST CEM KEÇE PROF. DR. AKIN SİVASLIOĞLU UZ. DR. SELCEN BAHADIR PSİKOTERAPİST KEMAL ÖZCAN ÖZETLE NEDEN CİSED CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ? *** UZUN, NET, KISA, PRATİK, SİSTEMİK, EZOTERİK, ETİK ve KEYİFLİ... *** Avrupa Birliği Cinsel Terapi Eğitim Müfradatı'nı kapsayacak kadar UZUN... *** Cinsel tterapi kuramları arasındaki entegrasyonu sağlayacak ve cinsel terapist olarak çalışmaya yetecek kadar NET... *** Gereksiz detayları ve Türkiye şartlarında uygulaması MÜMKÜN olmayan kuramsal bilgileri içermeyecek kadar KISA... *** Cinsel terapi uygulamalarına yönelik bilgileri içerecek kadar PRATİK... *** Genel psikoterapi ve evlilik terapisi eğitimlerini tamamlayacak nitelikte SİSTEMİK... *** Psikoloji, psikiyatri, psikoterapi ve felsefeye dair derin bilgilerin ve ruhsal tedavi etme sanatının üstad hocalar tarafından sadece ehil olanlara öğretilmesini içerdiği için EZOTERİK... *** İnsana dair ve insanla ilintili konularda sezgisel derinlikleriyle ve TOPLUMSAL OLAYLARA DUYARLILIKLARIYLA dikkati çeken ve HAYATIN İÇİNDE olan bir cinsel terapistin model alınmasını sağlayacak ve CİNSEL TERAPİST KİMLİĞİ'ni ön plana çıkartacak kadar ETİK... *** Eğitim süreci aynı zamanda bir kişisel gelişim, değişim ve dönüşüm yolculuğu olduğu için KEYİFLİ...

Instagram'de henüz paylaşılmamış...

Yorum yap

#@psiko_egitim

A post shared by Eğitim Duyuruları © (@psiko_egitim) on