Psikoterapi Okulu'na Davetlisiniz!

Tarih Mekan Ücret
2019-09-21 (Başlangıç Tarihi) - 09.00-18.00 İstanbul Detaylı bilgi ve kayıt için: 0545 881 0405 [email protected]

PSİKOTERAPİ OKULU DETAYLI PROGRAMI (3 MODÜL 18 AY 288 SAAT) MODÜL 1 HÜCUM TERAPİSİ, RUHSAL AYGIT VE SAVUNMA MEKANİZMALARI (22- 23 EYLÜL 2019 09:00-18:00) Ruhsal Aygıt Anne rahmindeki ilk algılar Doğumla birlikte bebeğe gelen uyarılar ve bunların ruhsal yapıya etkileri Ruhsal aygıt ve parçaları; İd Ego Süperego Savunma Mekanizmaları Adaptif ve Maladaptif Savunma Mekanizmaları Bastırma İçe Atım Bölme İdealizasyon Devalüasyon Yer Değiştirme Başka Şeye Yöneltme Kendine Yöneltme Yansıtma Özdeşim Yansıtmalı Özdeşim Reaksiyon-Formasyon Yadsıma İzolasyon Aklileştirme Dağılma Yap-Boz Entelektüalizasyon Somutlaştırma Dönüştürme Hayal ve Rüya Saplanma Gerileme Yüceltme GELİŞİMSEL PSİKOLOJİ (19-20 EKİM 2019 09:00-18:00) SIGMUND FREUD Oral Evre Anal Evre Fallik Evre Latent Evre ERIK H. ERİKSON Temel güvensizlik- Temel güven: Umut Utanç ve Şüphe-Özerklik: İrade Suçluluk-İnisiyatif: Amaç Yetersizlik-Azim: Yetkinlik Kimlik Karmaşası-Kimlik: Bağlılık Soyutlanma-Yakınlık Kurma: Sevgi Durağanlık-Üretkenlik: İçtenlikle İlgi Umutsuzluk ve Bıkkınlık- İçsel Bütünlük: Bilgelik Gerotransandans MARGARET MAHLER Gelişim Evreleri Otistik Evre Ortak Yaşamsal (Sembiyotik) Evre Ayrılma Bireyleşme Evresi Farklılaşma-Yumurtadan Çıkma Evresi Alıştırma-Uygulama Evresi Yeniden Yakınlaşma Evresi Bireyleşmenin Sağlamlaştırılması ve Nesne Sürekliliği JEAN PIAGET Bilişsel Gelişim Kuramı Duyusal Motor Dönem İşlem Öncesi Dönem Somut İşlem Dönemi Soyut İşlem Dönemi JOHN BOWLBY Bağlanma Kuramı nedir? Bağlanma Kuramının ortaya çıkmasında etkin olan çalışmalar Bağlanma stilleri Güvenli Bağlanma Kaygılı Bağlanma Kaçıngan Bağlanma Ergenlikte ve Yetişkinlikte Bağlanma Bağlanma Kuramına Göre Terapötik Süreç DANIEL N. STERN Kendiliğin Evreleri Kendiliğin İlk Ortaya Çıkışı Çekirdek Kendilik Öznel Kendilik Sözel Kendilik Hikaye Eden Kendilik DONALD WINNICOTT Anne-Bebek Birimi ve Kucaklama Ortamı Yanılsama Yaşantısı ve Varsanısal Tümgüçlülük Çocuğun Gelişiminde Annenin Ayna Rolü ve Kendilik Duyumunun Gelişmesi Uzun Süreli İhlalin Bir Sonucu Olarak Sahte Kendilik Geçiş Alanı ve Geçiş Nesneleri Nesne İlişkileri ve Nesne Kullanımı Oyun Kuramı DÜRTÜ-ÇATIŞMA KURAMI VE RÜYALAR (16-17 KASIM 2019 09:00-18:00) Rüya Nedir? Dürtü Çatışma Kuramına göre Rüya Jung’a Göre Rüyaların Yorumlanması Dürtü Çatışma Kuramına göre rüya yorumlama teknikleri Kondanse etmek Yer değiştirme İkincil hazırlanma Simgeleştirme Nesne İlişkileri Kuramına Göre Rüya Yorumu Masterson’a göre Rüya Yorumu Kendilik Psikolojisine göre Rüya Yorumu İlişkisel Psikoterapi Kuramına göre Rüya Yorumu Psikodrama Sahnesinde Rüya Çalışmak ve Yorumlamak EGO DURUMLARI VE HİPNOZ (21-22 ARALIK 2019 09:00-18:00) Hipnoz’un Tanımı ve Özellikleri Mitler ve Yanlış bilinenler Hipnozun Tarihçesi Bilinçli Hipnoz Tedavinin Planlanması / Hastayı Hazırlama / Uygulama Hipnoza Yatkınlık İndüksiyon Hipnoz Seviyeleri Ve Derinleştirme Farklı İndüksiyon Uygulamaları TRAVMAYA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM (18-19 OCAK 2020 09:00-18:00) Yoruma Dayalı Terapiler Deneyime Dayalı Terapiler Nöronal Sistemin Bedendeki Yansısı Beden Hafızası Duygu Regülasyonu Travmanın Etkisi Temel İlkeler Terapist Ne Yapar? / Danışan Ne Yaşar? Kişilik Bozukluklarında Travmaya Yaklaşım Hipnoz, EMDR, Somatik Deneyimleme, Bütüncül Bir Yaklaşım BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ (15-16 ŞUBAT 2020 09:00-18:00) Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Tedaviye Genel Bakış İlk Terapi Seansının Yapısı İkinci Seans Ve Sonraki Seansların Yapısı Otomatik Düşünce, Ara İnanç Ve Temel Kabullerin Belirlenmesi Ve Değiştirilme Süreci Bilişsel Davranışçı Terapide Ödevler Terapi Sürecinde Kullanılan Teknikler Terapiyi Sonlandırma Ve Geri Dönüşleri İnceleme MODÜL 2 NESNE İLİŞKİLERİ VE AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ (21-22 MART 2020 09:00-18:00) Kişilik Bozukluklarının Tedavisi ve Aktarım Odaklı Terapinin Ortaya Çıkışı Çağdaş Nesne İlişkileri Kuramı Mizaç Özelliklerinin Kişiliğe Yansımaları Erken Dönem Nesne İlişkileri ile Özdeşim ve Diadlar Kendilik ve Nesne Tasarımları Gelişimsel Bölme – Patolojik Bölme Mekanizmaları Borderline Organizasyon Kimlik Dağınıklığının Görünümü Borderline Organizasyonun Kullandığı Savunma Mekanizmaları Nötral Duruş, Aktarım ve Karşıaktarım AOP’de Tedavi Stratejileri AOP’de Kullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama) KENDİLİK PSİKOLOJİSİ, HEİNZ KOHUT (18-19 NİSAN 2020 09:00-18:00) Kendiliğin Oluşumu Primer Narsizimden Sekonder Narsizme Geçiş Aynalanma; Birincil Aynalanma, İkincil Aynalanma ve İkizler Aynalanması Fragmantasyon Anksiyetesi Dikey Yarık, Yatay Yarık İdealleştirilmiş Ebeveyn İmagosu Bipolar Self Büyüklenmeci Kendilik Kavramı Kendilik Nesnesi MASTERSON PSİKOTERAPİSİ (23-24 MAYIS 2020 09:00-18:00) Gelişimsel Psikopatoloji (Mahler, Stern, Bowlby) Masterson Terapisinin Dayandığı Temeller Ayrışma Bireyleşme Süreçleri Kendilik Aktivasyonu ve Terk Depresyonu Mahşerin Altı Atlısı ve Eyleme Vurma Kendilik Bozukluklarına Bağlamsal Yaklaşım ve Tanılama Kriterleri Kendilik Bozukluklarının Ortak Özellikleri Borderline, Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları Kendilik Bozukluklarında Tedavi Aşamaları Kullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama) Ayırıcı Tanı Kriterleri GÜDÜLENME SİSTEMLERİ VE NÖROBİYOLOJİK KURAM (20-21 HAZİRAN 2020 09:00-18:00) İlişkisel Psikanalizin Kendilik Psikolojisine Etkisi Güdülenme Sistemi Ve İlişkisel Psikanaliz: Özneler Arası Alan İle Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar Kendilik Psikolojisi Ve İlişkisel Psikanalizin Bağlamsal Değerlendirmesi Güdülenme Sistemi, İlişkisel Psikanaliz Ve Çağdaş Kendilik Psikolojisi Kuramları Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar Duygulanımın Düzenlenmesi ve Kişiliğin Temelleri Genetik ve Deneyiminin Harmonisi Kendilik Duygusal Gelişimin Nörobiyolojisi Sağ Beyin Gelişimi ve Kendilik Kapasiteleri Erken Dönem Anne-bebek İlişkisi ve Sosyo-duygusal Gelişim Bağlanma ve Nörobiyolojik Mühürlenmeler Kendiliğin Beyin Haritasındaki Yeri Nöroplastisite, Psikoterapi ve Nörobiyolojik Değişim ÇİFT TERAPİSİ VE CİNSEL TERAPİ (18-19 TEMMUZ 2020 09:00-18:00) Evlilik Terapisine Giriş Değerlendirme Ve Vaka Analizi Dengeli Müdahale Sistemik Müdahale Yeniden Çerçeveleme Duygu Odaklı Evlilik Terapisi İlişkilerde Yakınlığı Geliştirme ve İletişim Teknikleri Zor Çiftlerle Çalışmak Cinsellik Nedir? Cinsel Terapinin İlkeleri Formulasyon Terapotik Mutabakat Temel Faktörler Cinsel Mitler Vajinismus Tarihçesi Nedir? Belirtileri Görülme Sıklığı Ne Kadardır? Sınıflandırılması Tanısı Ve Tipleri Ayırıcı Tanısı Nedenleri Kızlık Zarı Erkeğin Reflektör Evresi Prematür Ejakilasyon ve Nedenleri Erektil Disfonksiyon Ereksiyon Olma Tipleri Denetimsiz Boşalma Evreleri Görülme Sıklığı Nedenleri Denetimsiz Boşalan Erkeklerin Ortak Özellikleri Tedavi Cinsel Terapinin Esasları Cinsel Terapinin Yapısı Kısa Yol Haritası Cinsel Terapi Unsurları VAROLUŞÇU TERAPİ VE GRUP TERAPİLERİ (22-23 AĞUSTOS 2020 09:00-18:00) Varoluşçu Grup Terapisi Yapısı, Kuralları Ve Sürdürülmesi Grup Psikoterapilerinde Dışavurumcu Tekniklerin Kullanılması Entegratif Grup Psikoterapileri Psikodrama Ve Rol Kuramı MODÜL 3 VAKA ANALİZİ VE SÜPERVİZYON (EYLÜL 2020-ŞUBAT 2021 HER AY İKİ GÜN 09:00-18:00) Eğitimcilerin kendi vaka kayıtları ve öğrencilerin süpervizyon için getirdikleri vaka kayıtları üzerinden yapılan analiz ve süpervizyonu içerir.

Instagram'de henüz paylaşılmamış...

Yorum yap

#@psiko_egitim

A post shared by Eğitim Duyuruları © (@psiko_egitim) on