ŞEMA TERAPİ ULUSLARARASI SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

Tarih Mekan Ücret
2019-10-24 (İlk Oturum) - 09:00 – 17:00 Elite World Hotel, Talimhane - Taksim 5.665 TL

Eğitmen: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu EĞİTİM KONULARI: *(Şema Terapi Temel Teknikler) ŞEMA TERAPİ * Bilişsel Terapi’den Şema Terapi’ye değişim * Şema Terapi’nin Tanımı * Standart Bilişsel Terapi modelinden farkı * Şema Teorisi ŞEMALAR * Şemaların Kazanılması * Şemaların Özellikleri * 5 Şema Alanı ve 18 Şema BAŞA ÇIKMA TEPKİLERİ * Başa Çıkma Tanımı * Başa Çıkma Tepkileri:Teslim,Kaçınma ve Aşırı Telafi ŞEMA MODLARI * Şema Modu Tanımı Çocuk Modları,Uyum Bozucu Ebeveyn Modları,Uyum Bozucu Baş Etme Modları, Sağlıklı Erişkin Modu - Kişilik Bozukluklarında Şema Modları: Narsistik ve Borderline Kişilik Bozukluğu ŞEMA TERAPİSİ UYGULAMALARINA GİRİŞ Şema Terapi Teknikleri Bilişsel Teknikler · Şema günlükleri · Başa çıkma kartları · Kar-zarar analizi · Kanıt-karşı kanıt analizi Yaşantısal Teknikler 1 (Görselleme Çalışması) · Görselleme & Görsellemenin Yeniden Senaryolandırılması · Şemaları Erken Çocukluk Yaşantısıyla Bağdaştırmak · Çocuk modları, özellikle incinmiş ve kızgın çocuk modları ile yeniden ebeveynlik Yaşantısal Teknikler 2 (Çift Sandalye&Canlandırma) · Şemalar ve modlarla çift sandalye · Uyum bozucu başa çıkma modlarıyla yüzleştirmek · Canlandırmalar Terapi İlişkisinin Şema Terapi odaklı kullanımı · Yeniden Ebeveynlik · Empatik Yüzleştirme · Sınır Koymak · Terapist Şemaları: Bazı danışanlar karşısında şemaları aktifleşen terapistlerin tedavi sürecinde karşılaştıkları engellerle çalışmak · “Kendini açma”nın uygun şekilde kullanımı Ev ödevi çalışmaları ve davranışsal değişim DETAYLI ŞEMA STRATEJİLERİ Sevgi Alanı - Duygusal Yoksunluk Şeması için stratejiler - Sosyal İzolasyon - Duyguları Bastırma - Kusurluluk Saygı Alanı - Başarısızlık - Boyun Eğicilik - Bağımlılık - İç içelik Güven Alanı - Dayanıksızlık - Karamsarlık - Kuşkuculuk - Terkedilme - Cezalandırıcılık - Fedakarlık Sınır Alanı - Yüksek Standartlar - Onay Arayıcılık - Haklılık - Yetersiz Özdenetim *(Şema Terapinin Borderline & Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması) İÇERİK VE HEDEFLER Ø Borderline ve Narsistik Kalıpları Tanımak Ø Mod Modelini Öğrenmek Ø Mod Tekniklerinin Kişilik Bozukluklarında Uygulanması Ø Mod Ölçeğinin Tedavide Kullanımı Ø Yaşantısal, Bilişsel, Davranışsal Yöntemlerin Kullanımı Ø Terapi İlişkisinin Tedavide Kullanımı Ø Terapide Sınırları Yönetmek Ø İntihar Girişimlerini Yönetmek Ø Yakınlaşma ve Bireyselleşme Becerilerini Geliştirmek Ø Terapist Şemalarının Yönetimi Ø Borderline ve Narsistik İlişkileri Tanımak Ø Empatik Yüzleştirme Tekniğinin Kullanımı Ø Öfke Ataklarını Yönetmek Kimler katılabilir? Uluslararası Sertifikasyon temel eğitimine klinik psikologlar ve psikiyatri uzmanları katılabilir. Katılımcılar lisans ve yüksek lisans ''öğrenim belgelerini'' beyan ederek kayıt yaptırabilirler. Bu eğitim sertifikasyon sürecinde, Uluslararası Şema Terapisti Sertifikası almak için zorunlu bir eğitimdir. Tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara ISST onaylı 42 saatlik (26 saat teorik-16 saat pratik) ''Katılım Belgesi'' verilecektir. Eğitim saatlerini tamamlayamayan katılımcılar ücreti yeniden ödeyip eğitime katılarak katılım belgesi alabilirler. Eğitime katılmak isteyenler, * Eğitime katılmak için www.psikonet.com web sitesinde yer alan eğitim bölümü eğitim takviminden başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Instagram'de henüz paylaşılmamış...

Yorum yap

#@psiko_egitim

A post shared by Eğitim Duyuruları © (@psiko_egitim) on