BÜTÜNLEYİCİ RORSCHACH EĞİTİMİ

Tarih Mekan Ücret
2019.01.16 - 18:00-21:00 NLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi (Bağdat Caddesi, Gazi Muhtar Paşa Sok. A BLOK, Nural Apt. No.52/3, Kat 2, Feneryolu-İST) 3000 ₺

Kuramsal ve uygulamalı olarak yapılacak bu eğitimin içeriği şöyledir: UYGULAMA ♦♦Oturma Düzeni ♦♦Yönerge ♦♦Tepki Üretim Aşaması ♦♦Tepki Açımı Aşaması ♦♦Direnç ve Red Eğilimi ♦♦Aşırı Tepki Üretme Sorunu ♦♦Olası Sorular ve Yanıtlar KODLAMA ♦♦Lokasyon Kodlaması ♦♦ Gelişim Niteliği Kodlaması ♦♦Tepki Gelişim Niteliğini Saptama ♦♦Hareket Tepkilerinde Aktif-Pasif Kodlaması ♦♦Kromatik Renk Kodlaması ♦♦Genel Gölge Tepkilerinin Kodlanması ♦♦Ton Farklılığına Dayalı Tepkilerin Kodlanması ♦♦Şekle Dayalı Üç Boyutluluk Tepkilerinin Kodlanması ♦♦ Yansıma/Çift Tepkilerinin Kodlanması.♦♦Harman Tepkiler ♦♦Örgütleme Tarzı ♦♦İçerik Kodlaması ♦♦Popüler Kodlaması ÖZEL PUANLAR ♦♦ Aykırı İfadeleme ♦♦Uygunsuz Kombinasyonlar ♦♦Düzey Belirleme ♦♦Uygunsuz Mantık ♦♦ Perseverazyon ♦♦Başarısız Bütünleştirme ♦♦Özel İçerikler FREKANS, ORAN, YÜZDE VE TÜREVLER ♦♦ Puanlama Cetveli ♦♦ Frekans KaydıYapılan Değişkenler ♦♦ Oranlar,Yüzdeler ve Türevler ♦♦ Protokol Özet Tablosu YORUM ♦♦ Yorum Stratejisini ve Akışını Belirleme♦♦ Kümelerle İlgiliYorumlar♦♦ Kontrol ve Stres Toleransı Kümesi♦♦ Durumsal Stres Kümesi♦♦ Kendilik AlgısıKümesi♦♦ Kişilerarası Algılama/İlişkiler Kümesi♦♦ Afektif Küme ♦♦Bilgi İşleme Kümesi♦♦ Bilişsel Mediasyon Kümesi♦♦ İdeasyon Kümesi EĞİTİMDE KULLANILACAK YAZILI KAYNAKLAR: Temel Kaynak: Özer, A.K.(2018). Rorschach: Bütünleyici Sistem: Uygulama, Kodlama,Puanlama, Yorumlama. Agora Kitaplığı. (Kitap, ANLAM Psikolojik Danışmanlık'tan satın alınabilir) DEĞERLENDİRME: Eğitim sonunda sertifikasyon için sınav ile değerlendirme yapılacaktır. VERİLECEK BELGE: Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı katılımcılara Sertifika verilecektir KATILIMCIDA ARANACAK ÖN KOŞULLAR: Psikoloji/PDR lisans son sınıf öğrencisi; Psikoloji/PDR lisans mezunu; Klinik Psikoloji/PDR Yüksek lisans-Doktora öğrencisi/mezunu olmak PROGRAMIN SÜRESİ: Toplam 36 saat, 3 saat x 12 hafta KONTENJAN: 12 kişi ile sınırlıdır ÖDEME PLANI: Kaydı kesinleştirmek için 500 TL.'nin ANLAM Danışmanlık hesabına bankaya gönderilmesi gerekmektedir. Kalan 2500TL. 4 taksitte ödenecektir: 1.taksit (1000 TL) 16 Ocak 2019, eğitimin ilk günü, 2.taksit (500 TL) 13 Şubat 2019, 3.taksit (500 TL) 6 Mart 2019, 4.taksit (500 TL) 27 Mart 2019 EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER ve ADRES: ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi İLETİŞİM: Kayıt için, (0216) 348 4919 /(537) 241 0522 numaralı telefonlardan ya da, [email protected] adresinden Lina Tilkioğlu'na ulaşılabilir.

Instagram'de henüz paylaşılmamış...

Yorum yap

#@psiko_egitim

A post shared by Eğitim Duyuruları © (@psiko_egitim) on