Eğitimler ve Duyurular

ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEMELLİ AKRAN ZORBALIĞI MÜDAHALE PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği BDT’nin tanıtılması, BDT’nin temel varsayımının açıklanması. BDT’nin temel kavramları: Olumsuz otomatik düşünceler, bilişsel çarpıtmalar-işlevsel olmayan düşünceler/ara ve temel inanç...

26-27-28-29-30 Ağustos 2019